Γενική Περιγραφή

Ειδική κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη αυτόματη ζύγιση ελιών και τοποθετείται πάνω από τον κάδο πριν τον σπαστήρα

  • Ζυγός με 1 δυναμοκυψέλη
  • Ανοξείδωτη κατασκευή
  • Βιομηχανικού τύπου, στιβαράς κατασκευής
  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Πίνακας χειρισμού

Δυνατότητες Προσαρμογής

  • Ζυγιστήριο MSZ
  • Λογισμικό εκτύπωσης και διαχείρισης παραγωγών
  • Εκτυπωτή
  • Η/Υ