Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ - Ζυγιστικές Μηχανές & Αυτοματισμοί Ζύγισης
Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή Ζυγιστικών Μηχανών & Αυτοματισμών Ζύγισης.
Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη σε Ελέγχους, Service, Αναβαθμίσεις.
Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Διακριβώσεων Προτύπων Μάζας & Ζυγιστικών Μηχανών.

Προϊόντα

προϊόντα ζυγιστικών μηχανών της εταιρίας Αλεξίου ΑΕ

Οι ζυγιστικές μηχανές και οι αυτοματισμοί της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ βρίσκουν εφαρμογή και λειτουργούν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους.

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη της εταιρίας Αλεξίου Α.Ε. ζυγιστικές μηχανές

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – Ζυγιστικές Μηχανές, απαρτίζεται από ειδικά επιλεγμένο προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης.

Διαπιστευμένο Εργαστήριο

πιστοποιητικό ΕΣΥΔ για το εργαστήριο διακριβώσεων μάζας της εταιρίας Αλεξίου ΑΕ

Το Εργαστήριο Διακρίβωσης Μάζας της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ προσφέρει υπηρεσίες Διακριβώσεων Προτύπων Μάζας και Ζυγιστικών Μηχανών.

certificate approval of NMI-netherlands

Πιστοποίηση από τον Ολλανδικό Φορέα NMi

  • Η Εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – Ζυγιστικές Μηχανές, πιστοποιήθηκε από τον Ολλανδικό Φορέα NMi.
  • Τα ζυγιστικά μας συστήματα είναι πλήρως πιστοποιημένα και συμμορφούμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/31/ΕΕ και έχουν Δήλωση και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
TUV-ISO 9001-Certificate

TUV-ISO 9001-Certificate

Η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ το 1997, πιστοποιείται για πρώτη φορά βάσει του προτύπου ISO 9001, διασφαλίζοντας την ίδια ποιότητα για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, ενώ το 2009 πιστοποιείται βάσει του αναθεωρημένου πλέον προτύπου ISO9001:2008,
διατηρώντας πλήρως Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
TUV-ISO 9001-Certificate

Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Διακριβώσεων Προτύπων Σταθμών & Ζυγιστικών Μηχανών

Από το 2008, το Εργαστήριο Διακρίβωσης Μάζας που διαθέτει η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ αποκτά διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) για τις υπηρεσίες διακριβώσεων που παρέχει, προσφέροντας αξιοπιστία και εγκυρότητα στα δικά σας ζυγιστικά μηχανήματα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Κανονισμούς ζύγισης (OIML, CE, Εγκρίσεις Τύπου, ΕΝ).

Εγκριση Τύπου MSZ 30

Αρχική

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Εγκριση Τύπου MSZ 5/4

Αρχική

Οι λόγοι για να εμπιστευτείτε την εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – Ζυγιστικές Μηχανές

  • Προσεκτικός σχεδιασμός του προϊόντος στο Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

  • Ποιότητα Κατασκευής στο Τμήμα Παραγωγής

  • Σύγχρονος εξοπλισμός που συνοδεύει το προϊόν και παρέχεται από το Ηλεκτρονικό Τμήμα

  • Συνεχής παρακολούθηση του προϊόντος και μετά την εγκατάσταση παρέχοντας συνεχή και άμεση Τεχνική Υποστήριξη (service)

  • Εγγύηση καλής λειτουργίας και καλής τεχνικής εκτέλεσης