ζυγιστικά συστήματα και αυτοματισμοί από την εταιρία Αλεξίου ΑΒΕΕ στη Μάνδρα Αττικής

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ - Ζυγιστικά Συστήματα και Αυτοματισμοί Ζύγισης

Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή Ζυγιστικών Μηχανών & Αυτοματισμών Ζύγισης
Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη σε Ελέγχους, Service, Αναβαθμίσεις
Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Διακριβώσεων Προτύπων Μάζας & Ζυγιστικών Μηχανών

Οι λόγοι για να εμπιστευτείτε την εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – Ζυγιστικά Συστήματα και Αυτοματισμοί

  • Προσεκτικός σχεδιασμός του προϊόντος στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

  • Ποιότητα Κατασκευής στο Τμήμα Παραγωγής

  • Σύγχρονος εξοπλισμός που συνοδεύει το προϊόν και παρέχεται από το Ηλεκτρονικό Τμήμα

  • Συνεχής παρακολούθηση του προϊόντος και μετά την εγκατάσταση παρέχοντας συνεχή και άμεση Τεχνική Υποστήριξη (service)

  • Εγγύηση καλής λειτουργίας και καλής τεχνικής εκτέλεσης

  • Πιστοποιητικά και διαπιστεύσεις για όλα τα ζυγιστικά συστήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στη βιομηχανική ζύγιση