Διακριβώσεις ζυγιστικών συστημάτων και προτύπων μάζας

Από το 2008,
το Εργαστήριο Διακριβώσεων της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ αποκτά διαπίστευση από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) για τις υπηρεσίες διακριβώσεων που παρέχει, προσφέροντας αξιοπιστία και εγκυρότητα στα δικά σας ζυγιστικά μηχανήματα.

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακρίβωσης

Η έναρξη της διαπίστευσης του εργαστηρίου μας ξεκίνησε το 2008, αρχικά βάσει του προτύπου ISO17025:2005, ενώ το 2020 με την τεχνική κατάρτιση και εμπειρία που διέθετε, προσαρμόστηκε άνετα στην αναθεωρημένη πλέον έκδοση του προτύπου ISO17025:2017.

Αποτελεί ένα ανεξάρτητο τμήμα της εταιρίας, για το οποίο η διοίκηση διασφαλίζει την αμερόληπτη λειτουργία του, καθώς επίσης και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που γίνονται αντιληπτές κατά τη διεξαγωγή μιας διακρίβωσης και τη μη κοινοποίησή τους σε τρίτους.

Στο πελατολόγιο του εργαστηρίου μας, όπως και στο αντίστοιχο του κατασκευαστικού τμήματος ανήκουν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και όχι μόνο.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό του εργαστηρίου μας καθώς επίσης και το επίσημο πεδίο διαπίστευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΣΥΔ ΠΙΣΤ. 473

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχετικά με τα όργανα μη αυτόματης ζύγισης (ζυγιστικά μηχανήματα), η μέθοδος διακρίβωσης που ακολουθείται ικανοποιεί πλήρως την Κατευθυντήρια Οδηγία της EURAMET_cg_18 / version 04 (Έκδοση 2015) και εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό διακρίβωσης που φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ, περιλαμβάνοντας τόσο ελληνικό όσο και αγγλικό περιεχόμενο.

Το επίσημο πεδίο διαπίστευσης για την αναφερόμενη κατηγορία είναι από 2kg – 60000kg.

Τα άρτια εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη μας σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο τεχνικό εξοπλισμό σε πρότυπα μάζας συνολικής ποσότητας 30t, καθώς και στα αντίστοιχα οχήματα μεταφοράς τους, μας δίνει αντικειμενικά πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας.

Κατανοώντας πλήρως την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, το εργαστήριό μας προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πελάτες-συνεργάτες του, ειδική τιμολογιακή πολιτική για περιπτώσεις συνδυασμού και διεξαγωγή διακριβώσεων σε γκρουπ.

Ανεξάρτητα αν το ζυγιστικό σας μηχάνημα είναι δικής μας κατασκευής ή όχι, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Διακριβώσεων της εταιρίας μας για να συζητήσουμε και να σας προσφέρουμε την βέλτιστη πρόταση για εσάς.

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΖΑΣ

Σχετικά τα πρότυπα μάζας, η μέθοδος διακρίβωσης που ακολουθείται ικανοποιεί τη Διεθνή Σύσταση OIML R111:2004, με το επίσημο πεδίο διαπίστευσης για την αναφερόμενη κατηγορία είναι από 50g – 1000kg, διακριβώνοντας πρότυπα με κλάση ακριβείας έως και Μ2.

Πραγματοποιώντας κύκλους ζυγίσεων RTR σε συγκριτικούς ζυγούς, υπολογίζεται η συμβατική τιμή μάζας του προς διακρίβωση προτύπου και εκδίδεται το πιστοποιητικό διακρίβωσης που φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ, με περιεχόμενο που περιλαμβάνει την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η διακρίβωση των προτύπων μάζας γίνεται σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρίας, ανάλογα με την ονομαστική τιμή τους. O εξοπλισμός των προτύπων αναφοράς του εργαστηρίου για τις διακριβώσεις προτύπων μάζας απαρτίζεται από κασετίνες κατηγορίας Μ1 & F2 για πρότυπα έως 10kg και μεμονωμένα πρότυπα κατηγορίας Μ1 από 20kg – 1000kg, παρέχοντας την απαραίτητη αλυσίδα ιχνηλασιμότητας στο διεθνές πρότυπο του kg.

εξοπλισμός των προτύπων αναφοράς του εργαστηρίου ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ, για τις διακριβώσεις προτύπων μάζας απαρτίζεται από κασετίνες κατηγορίας Μ1 & F2 για πρότυπα έως 10kg
Εξοπλισμός του εργαστηρίου διακριβώσεων ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ με μεμονωμένα πρότυπα κατηγορίας Μ1 από 20kg – 1000kg, παρέχοντας την απαραίτητη αλυσίδα ιχνηλασιμότητας στο διεθνές πρότυπο του kg

Ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, ο εξοπλισμός της ζύγισης θα πρέπει να είναι πάντοτε επαρκώς διακριβωμένος, ώστε να σας διασφαλίζει απέναντι σε τυχόν αποκλίσεις και δυσχερείς οικονομικά καταστάσεις.

Για οποιαδήποτε απαίτηση διακρίβωσης, μη διστάσετε να μας διατυπώσετε τη ζήτησή σας τηλεφωνικώς ή μέσω email, ώστε να σας αποστείλουμε την αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά μας.