Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ - ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ,
πραγματοποιεί πιστοποιήσεις, ελέγχους - επισκευές - συντηρήσεις,
μετατροπές - αναβαθμίσεις και παροχή προτύπων μάζας.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη μετά την πώληση των συστημάτων ζύγισης.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η εταιρία ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της, διατηρεί συνεχή επαφή και παρακολούθηση της συμπεριφοράς των προϊόντων που προσφέρει.

Εξασφαλίζει έτσι, υπεύθυνες και άμεσες λύσεις τεχνικής υποστήριξης στα ζυγιστικά μηχανήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης. 

Το άρτια οργανωμένο τμήμα, αποτελείται από ειδικά εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο ανθρώπινο δυναμικό, με συνεχή εκπαίδευση, για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.

Ο τεχνικός εξοπλισμός της εταιρίας μας συντηρείται και αναβαθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και είναι σε θέση να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις στον χώρο της βιομηχανικής ζύγισης.

Στον τεχνικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

  • τρία κινητά συνεργεία με αυτοκίνητα της εταιρίας για υπηρεσίες εγκατάστασης, ελέγχου και service ζυγιστικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας

  • ένα γερανοφόρο όχημα για υπηρεσίες μεγάλης ζυγιστικής δυναμικότητας, όπως απαιτούν οι γεφυροπλάστιγγες και οι ειδικές κατασκευές συστημάτων ζύγισης

Πολιτική της εταιρίας είναι να βλέπει τον κάθε ενδιαφερόμενο ως συνεργάτη και να του προσφέρει το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα.
Ανεξάρτητα αν είστε πελάτης μας ή όχι, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Ανάλογα με την απαίτησή σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις ακόλουθες κατηγορίες: Πιστοποίηση Ζυγιστικών Μηχανημάτων, Έλεγχοι  – Επισκευές – Συντηρήσεις, Μετατροπές – Αναβαθμίσεις, Παροχή Προτύπων Μάζας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας διαθέτοντας την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας από τον κοινοποιημένο φορέα NMi Certin BV, από το 2016, διαθέτει στην αγορά της βιομηχανικής ζύγισης πλήρως νόμιμα και εγκεκριμένα ζυγιστικά μηχανήματα, βάσει της οδηγίας 2014/ 31 / ΕΕ σύμφωνα με το Module D.

Το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας μας, αξιολογείται επιτυχώς σε ετήσια βάση τόσο από εσωτερικούς επιθεωρητές όσο και από τους εκάστοτε εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης. Στα πεδία επιθεώρησης περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η εξειδίκευσή του για την εκτέλεση της αντίστοιχης διεργασίας όπως η διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων και η παράδοση του αντίστοιχου φακέλου τεκμηρίωσης.

Τμήματα του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρίας αποτελούν τα πρότυπα μάζας συνολικής δυναμικότητας 30t, καθώς επίσης και το γερανοφόρο όχημα με την ριμουλκούμενη πλατφόρμα για τη μεταφορά των προτύπων.

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι πάντα: η εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη και η διασφάλισή του απέναντι σε τυχόν οικονομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις ελέγχου από οποιαδήποτε κοινοποιημένη αρχή.

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς, έτσι ώστε να είναι υπεύθυνο τόσο στην πραγματοποίηση ελέγχων του ζυγιστικού σας μηχανήματος όσο και στην επίλυση προβλημάτων.

Απαρτίζεται από ειδικά επιλεγμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να επιτύχουμε ως κατασκευαστές άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της οποιασδήποτε κατάστασης στον χώρο της βιομηχανικής ζύγισης.

Τρία κινητά συνεργεία είναι στη διάθεσή σας να μεταβούν σε ολόκληρη την Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική), παρέχοντας τις υπηρεσίες τους για ζυγιστικά μηχανήματα ανεξαρτήτου ζυγιστικής ικανότητας.

Επίσης για τις αναφερόμενες διεργασίες τεχνικής υποστήριξης που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στον χώρο σας, η εταιρία διαθέτει ειδικό διαμορφωμένο χώρο στο τμήμα παραγωγής. Επίσης το τμήμα του  ηλεκτρονικού εργαστηρίου είναι στη διάθεσή σας για να δώσει λύσεις σε δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικά ζυγιστήρια, δυναμοκυψέλες, περιφερειακά.

Τονίζουμε ότι η αναφερόμενη υπηρεσία ελέγχου, επισκευής (service), συντήρησης αφορά γενικά κατασκευές ζυγιστικών μηχανημάτων από ζυγούς έως γεφυροπλάστιγγες και όχι μόνο του εργοστασίου μας, για το λόγο αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε μετατροπή ή αναβάθμιση του ζυγιστικού σας μηχανήματος, ακόμα κι αν δεν είναι κατασκευής μας, το ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας.

Απαρτίζεται από ένα ειδικά επιλεγμένο προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο συνεχώς ενημερώνεται πάνω σε θέματα σύγχρονης βιομηχανικής ζύγισης.

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους, ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν μαζί μας είτε γιατί διαθέτουν ένα ζυγιστικό μηχάνημα παλαιότερης τεχνολογίας π.χ. μηχανική γεφυροπλάστιγγα είτε γιατί επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού ζυγιστικού τους συστήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να μετατρέψουν ή να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό της επιχείρησής τους.

Επίσης, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, αλλάζετε εγκαταστάσεις και μεταφέρεστε σε μια διαφορετική τοποθεσία, δεν απαιτείται πάντα η προμήθεια ενός νέου ζυγιστικού μηχανήματος. Στην περίπτωση που η γεφυροπλάστιγγά σας είναι επιφανείας (λυομένου τύπου), μπορείτε απλά να τη μεταφέρετε στον νέο χώρο σας με ελάχιστα έξοδα αποξήλωσης και επανεγκατάστασης.

Ένα τμήμα του τζίρου της εταιρίας προέρχεται από τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας, προσφέροντας στους πελάτες, τις πλέον αξιόπιστες, σύγχρονες και λειτουργικές προτάσεις.

Μη διστάζετε να μας καλέσετε, ώστε να προγραμματίσουμε την επίσκεψή ενός τεχνικού στις εγκαταστάσεις σας και να συζητήσετε μαζί του ό,τι σας απασχολεί.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΖΑΣ

Μία ακόμα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης προς τους πελάτες μας και συνεργάτες μας είναι η παροχή προτύπων μάζας για τη διεξαγωγή ελέγχων σε ανυψωτικά μηχανήματα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας ΦΕΚ_Β_1186_03.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με φορείς πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, οι οποίοι κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούν πρότυπα μάζας για τη σωστή πραγματοποίηση των ελέγχων. Ανάλογα με τη δυναμικότητα της γερανογέφυρας ή οποιουδήποτε ανυψωτικού που διατηρείται στις εγκαταστάσεις σας, η εταιρία μας είναι σε θέση να σας παρέχει τα αντίστοιχα πρότυπα μάζας, κατηγορίας Μ2 βάσει της διεθνής σύστασης OIML R111:2004, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους. Η ονομαστική τιμή των προτύπων αρχίζει από 5kg έως 1t, σε διάφορους συνδυασμούς για την επίτευξη της επιθυμητής συνολικής ποσότητας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν απευθείας την παροχή των προτύπων, χωρίς τη συμμετοχή του φορέα πιστοποίησης.

Η εταιρία μας επίσης σας παρέχει το γερανοφόρο όχημα για τη μεταφορά τους στον χώρο σας, τον οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ. ιμάντες, πλατφόρμα τοποθέτησης των προτύπων), καθώς επίσης και την παραμονή στον χώρο σας προς διευκόλυνση και ταχύτερη διαδικασία πιστοποίησης.

Εσείς, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας, ώστε το αρμόδιο προσωπικό να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των προτύπων μάζας για την επιθυμητή ημερομηνία πιστοποίησης του ανυψωτικού σας μηχανήματος.