Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ
απαρτίζεται από ένα ειδικά επιλεγμένο προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο συνεχώς ενημερώνεται πάνω σε θέματα σύγχρονης βιομηχανικής ζύγισης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε ως κατασκευαστές με εξειδικευμένο δυναμικό να αντιμετωπίζουμε άμεσα και γρήγορα οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα εμφανιστεί στην εξέλιξη των ζυγιστικών μηχανών.

Στον τεχνικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

  • δύο κινητά συνεργεία με αυτοκίνητα της εταιρίας για υπηρεσίες εγκατάστασης, ελέγχου και service ζυγιστικών μηχανών μικρής δυναμικότητας
  • ένα γερανοφόρο όχημα για υπηρεσίες μεγάλης ζυγιστικής δυναμικότητας, όπως απαιτούν π.χ. οι γεφυροπλάστιγγες ή οι ειδικές κατασκευές.

Η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη μετά την πώληση, προσέχοντας όλοι οι πελάτες να τυγχάνουν της ίδιας μέγιστης προσοχής.
Η συνέπεια, η εξυπηρέτηση, η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη είναι τα βασικά στοιχεία που αναζητά ο κάθε αγοραστής για το προϊόν που αγοράζει, στοιχεία που βρίσκει με απόλυτη σιγουριά και υπευθυνότητα, όταν απευθυνθεί στην εταιρία μας.
Για το λόγο αυτό, διατηρούμε μία συνεχή επαφή, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των προϊόντων μας, ανταποκρινόμενοι στις υποσχέσεις που έχουμε δώσει.
Στην περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.