Γενική Περιγραφή

 • Εφαρμόζεται σε βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος ή σε βιομηχανίες εφαρμογής δοσομετρικής ζύγισης
 • Διαδικασία ζύγισης μέσω Η/Υ
 • Ένδειξη ζυγιστηρίου & φωτεινών ενδείξεων στην οθόνη του Η/Υ
 • Αναλυτική απεικόνιση της διαδικασίας
 • Ενημέρωση Τέλος κύκλου – Τέλος συνταγής
 • Απεριόριστος αριθμός αποθήκευσης συνταγών
 • Αποθήκη υλικών
 • Αποτελέσματα συνταγής
 • Διακοπή – Ακύρωση συνταγής
 • Στατιστικά Συνταγών
 • Εκτυπώσεις Υλικών – Κινήσεων – Συνταγών

Δυνατότητες Προσαρμογής

 •  Μέχρι 24 σιλό