Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ηλεκτρονικό Ζυγιστήριο για σύνδεση σε πλάστιγγες, γεφυροπλάστιγγες και ειδικές εφαρμογές ζύγισης
 • Ένδειξη 7-segment κόκκινου χρώματος 20mm
 • 12 πλήκτρα (10 διπλής λειτουργίας)
 • 6 φωτεινές ενδείξεις
 • Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία
 • Περίβλημα χαλύβδινο ή αλουμίνιο
 • Λογισμικό πρόγραμμα εκτύπωσης
 • Λογισμικό πρόγραμμα επικοινωνίας
 • Έξοδος σε εκτυπωτή ή Η/Υ

Δυνατότητες Προσαρμογής

 • Αριθμός κωδικών εκτύπωσης
 • Είδος εκτύπωσης
 • Στοιχεία εκτύπωσης
 • Σύνολα ζυγίσεων
 • Συνολικό καθαρό βάρος
 • Στήριξη ζυγιστηρίου – εκτυπωτή
 • Επιλογή ή δημιουργία προγράμματος επικοινωνίας
 • Τηλένδειξη