Γενική Περιγραφή

  • Ειδική κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη αυτόματη ζύγιση ελιών και τοποθετείται μέσα στον κάδο πριν τον σπαστήρα
  • Πλήρως ηλεκτρονική με 2 δυναμοκυψέλες
  • Ανοξείδωτη κατασκευή
  • Πίνακας χειρισμού
  • Βιομηχανικού τύπου, στιβαράς κατασκευής
  • Εργονομικός σχεδιασμός

Δυνατότητες Προσαρμογής

  • Ζυγιστήριο MSZ
  • Λογισμικό αναλυτικής/συνοπτικής εκτύπωσης και διαχείρισης παραγωγών
  • Εκτυπωτή
  • Η/Υ