Γενική Περιγραφή

  • Ειδική κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη ζύγιση εσφαγμένων ζώων
  • Ζυγός αποτελούμενος από 1 ή 2 δυναμοκυψέλες
  • Βιομηχανικού τύπου, στιβαράς κατασκευής
  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Ανοξείδωτη κατασκευή ή γαλβανισμένη

Δυνατότητες Προσαρμογής

  • Ζυγιστήριο MSZ
  • Εκτυπωτή
  • Η/Υ
  • Τηλένδειξη
  • Σε υπάρχουσα γραμμή παραγωγής