Γενική Περιγραφή

  • Μηχανική πλάστιγγα
  • Ζυγός με φάλαγγες από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Στήριξη σε 4 σουπόρτ
  • Τοποθετείται επί του εδάφους
  • Μεταλλική κατασκευή
  • Βιομηχανικού τύπου, στιβαράς κατασκευής
  • Εργονομικός σχεδιασμός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Πλατφόρμας (m) Ζυγιστική Ικανότητα (kg) Μικρότερη Υποδιαίρεση (g)
0.60 x 0.80 500 100

Δυνατότητες Προσαρμογής

Η πλάστιγγα δεν αποτελεί πλέον προϊόν σε γραμμή παραγωγής (για περισσότερες λεπτομέρειες διαθεσιμότητας επικοινωνήστε με την εταιρία)