Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικό Ζυγιστήριο για σύνδεση κυρίως σε γεφυροπλάστιγγες

 •     Σύνδεση με στεγανό πληκτρολόγιο βιομηχανικού τύπου 64 πλήκτρων
 •     Ένδειξη 7-segment κόκκινου χρώματος 20mm
 •     12 πλήκτρα (10 διπλής λειτουργίας)
 •     Σύνδεση με στεγανό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο βιομηχανικού τύπου
 •     6 φωτεινές ενδείξεις
 •     Λειτουργία με ρεύμα
 •     Περίβλημα χαλύβδινο ή αλουμίνιο
 •     Λογισμικό πρόγραμμα εκτύπωσης
 •     Λογισμικό πρόγραμμα επικοινωνίας
 •     Έξοδος σε εκτυπωτή ή Η/Υ
 •     Δυνατότητα αποθήκευσης 100 μνημών
 •     Δυνατότητα αποθήκευσης 100 μόνιμων αυτοκινήτων στη μνήμη
 •     Δυνατότητα αποθήκευσης 200 αυτοκινήτων
 •     Εκτυπώσεις αυτοκινήτων, μνημών, καθαρών βαρών

Δυνατότητες Προσαρμογής

 •     Στοιχεία εκτύπωσης
 •     Στήριξη ζυγιστηρίου – εκτυπωτή
 •     Τηλένδειξη
 •     Επιλογή ή δημιουργία προγράμματος επικοινωνίας
 •     Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο ζυγιστήριο του ίδιου τύπου