Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Συνδέεται σε ειδικές εφαρμογές
  • Σύνδεση σε οποιοδήποτε τύπο MSZ με το αντίστοιχο λογισμικό πρόγραμμα
  • Παρέχει εξοικονόμιση χρόνου στην εισαγωγή δεδομένων
  • Ασφαλής εισαγωγή, χωρίς λάθη