Το 2008

το Εργαστήριο Διακρίβωσης Μάζας που διαθέτει η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ αποκτά διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) για τις υπηρεσίες διακριβώσεων που παρέχει, προσφέροντας αξιοπιστία και εγκυρότητα στα δικά σας ζυγιστικά μηχανήματα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρας, πραγματοποιούμε όλη την παραγωγική διαδικασία από τη μελέτη, σχεδίαση κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των ζυγιστικών μηχανών, ανταλλακτικών καθώς και προτύπων σταθμών.
Διαθέτοντας Τμήμα Παραγωγής και Τμήμα Ηλεκτρονικού Εργαστηρίου, κατασκευάζουμε τόσο τα μηχανικά όσο και τα ηλεκτρονικά τμήματα των ζυγιστικών μηχανών που προσφέρουμε.
Επίσης το Εργαστήριο Διακρίβωσης Μάζας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο κάλυψης σχετικά με διακριβώσεις σε πρότυπα βάρη και ζυγιστικές μηχανές. Το γεγονός αυτό μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση, αφού αποτελεί τη μοναδική ίσως εξαίρεση στην Ελληνική αγορά.

Το 1997, πιστοποιείται για πρώτη φορά βάσει του προτύπου ISO 9001, διασφαλίζοντας την ίδια ποιότητα για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, ενώ το 2009 πιστοποιείται βάσει του αναθεωρημένου πλέον προτύπου ISO9001:2008, διατηρώντας πλήρως Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.